1
פרטי הילד/ה
2
פרטי ההורה
3
פרטי החוג

פרטי הילד/ה

מין (חובה) שדה חובה

 

 

פרטי ההורה

 

 

פרטי החוג

יש לסמן את החוג המבוקש ביום ובשעה הרצויה. במידה ומתעניינים ביותר מחוג אחד, ניתן לסמן כמה חוגים.

״מדע בכיף״ - ילדי גן חובה

החוג הינו חד שבועי.

״מדע בסביבת חיינו״ - כיתות א-ג

החוג הינו חד שבועי.

״פיתוח חשיבה מתמטית״ - כיתות ב-ג

החוג הינו חד שבועי.

״גופנו - מבנה, תפקוד וטיפול רפואי״ צעדים ראשונים ברפואה - כיתות ג-ד

״טכנופיס״ התנסות ראשונה בטכנולוגיה - כיתות ב-ג

החוג הינו חד שבועי

 

הורה יקר,

יש להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי ההרשמה והתשלום הבאים:

א. פתיחת קבוצה מותנית במספר הנרשמים.

ב. מספר התלמידים בכל קבוצת חוג הוא מוגבל.

ג. לאחר ביצוע הרישום מזכירות אשכול הפיס תיצור עימכם קשר להסדרת התשלום.

 

אנא סמן (חובה) שדה חובה

 

Browser not supported