עיריית קריית ים מזמינה יועצים שהינם אנשי מקצוע מיומנים בעלי מומחיות וידע מיוחדים בתחומי העיסוק המפורטים להלן, להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים בתחומי העיסוק כאמור, אשר בכוונת העירייה להקים, זאת לצורך הזמנת שירותים מקצועיים בתחומים האמורים, בהתאם לצרכי העירייה, כפי שיעלו מעת לעת.

המאגר מיועד לאפשר לעירייה להעסיק יועצים בפטור ממכרז, בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987,  במקרים בהם יוחלט שלא לקיים מכרז ויוחלט לעשות שימוש במאגר.

שאלות הבהרה בקשר להזמנה זו, לרבות שאלות בדבר אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי ו/או הוראות ההזמנה, ניתן להעביר לגב' דניאל אברקי במייל [email protected] או בטלפון 04-8789740.

 

רשימת תחומי העיסוק:

 1. אדריכלות
 2. אדריכלות תב"ע (עורכי תכניות)
 3. ניהול ותיאום תכנון (כולל ליווי תב"עות)
 4. אדריכלות נוף
 5. יעוץ בתחום החשמל
 6. יעוץ בתחום מיזוג אוויר
 7. יעוץ בתחום מערכות סניטריות ואינסטלציה
 8. יעוץ בטיחות
 9. יעוץ נגישות
 10. יעוץ בתחום הקונסטרוקציה
 11. יעוץ בתחום מים, ניקוז וביוב
 12. יעוץ בתחום כבישים, תנועה ותחבורה
 13. יעוץ קרקע
 14. ניהול ופיקוח
 15. מנהלי פרויקטים/פרויקטורים
 16. מודדים מוסמכים
 17. יעוץ בנושא עיצוב פנים
 18. יעוץ בנושא האלומיניום
 19. שמאות
 20. יעוץ בתחום הצללות ומתקני משחק
 21. יעוץ בתחום מעליות
 22. יעוץ בתחום האיטום
 23. יעוץ בתחום התכנון החברתי
 24. יעוץ בתחום התכנון הסביבתי ובנייה ירוקה
 25. יועצים בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים
 26. יעוץ בתחום התאורה
 27. יעוץ בתחום התקשורת
 28. יעוץ אקולוגי
 29. יעוץ הידרולוגי
 30. עורכי דין/יועצים משפטיים [בתחומי: תכנון ובניה, נזיקין, מקרקעין, מיסוי (לרבות מיסוי מוניציפאלי, היטלי פיתוח), הפקעות]
 31. יעוץ מס (מס הכנסה/ביטוח לאומי וכו')
 32. יעוץ בתחום מערכות טכנולוגיות הנדסיות וגיאוגרפיות
 33. יעוץ בתחום ציפויים קשיחים (יועץ אבן חוץ)
 34. יעוץ בתחום האקוסטיקה
 35. יעוץ כלכליהכנת תכניות עסקיות
 36. אגרונום
 37. העתקות אור
 38. כמאי - חשב כמויות
 39. יעוץ בתחום הקרינה
 40. יעוץ תרמי
 41. יעוץ בתחום מתקני ספורט
 42. יעוץ מיגון
 43. יעוץ לוחות זמנים
 44. יעוץ בתחום האנרגיה