החל משנת 2005 המשרד להגנת הסביבה מפעיל תכנית חוף נקי ברחבי הארץ. 

תוכנית חוף נקי היא תוכנית פעולה לאומית לטיפול בבעיית הפסולת הימית בישראל, ונגזרת מדרישות אמנת ברצלונה. תוכנית חוף נקי פועלת בראייה כוללנית לטיפול בבעיית הפסולת בסביבה הימית והחופית, בדגש על הסברה לציבור הרחב על הצורך למנוע מפגעי פסולת ימית ובעיקר פסולת פלסטיק, שהיא עיקר הפסולת בישראל.

כבר מספר שנים שעיריית קריית ים מקיימת שיתוף פעולה עם תוכנית חוף נקי באמצעות אגף החופים שמשקיע משאבים רבים במטרה לעמוד בדרישות התכנית ולהגיע לציון נקי מאוד לאורך כל חודשי השנה בחופי הרחצה המוכרזים בעיר.  

נתוני מדד חוף נקי באתר המשרד להגנת הסביבה

צילום: אנדריי סנוביץ