שאלון למועמד למכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס׳ 32/2022 - מכירת כלי רכב/כלים מכניים פומבי 07/10/2022 03/11/2022
מכרז פומבי מס׳ 25/2022 - למתן שירותי ניקיון טיאוט וניקוי רחובות ברחבי העיר קריית ים פומבי 04/08/2022 29/08/2022
מכרז פומבי מס׳ 12/2022 - תכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק בשכונת גלי ים (מתחם האצטדיון, קריית ים) פומבי 02/08/2022 06/10/2022
מכרז פומבי מס׳ 19/2022 - לביטוח רכש וחבויות פומבי 12/06/2022 10/07/2022
מכרז פומבי מס׳ 1/2022: אספקה, הובלה והתקנה של ריהוט בי״ס גלי-ים פומבי 22/03/2022 10/04/2022
בקשה להציע הצעות לרכישת רכבים פומבי 16/02/2022 10/03/2022
מכרז פומבי מס׳ 02/2022 - אספקה ותחזוקת מערכות שכר, משאבי אנוש ונוכחות עבור עיריית קריית ים פומבי 01/02/2022 24/03/2022
מכרז פומבי מס׳ 03/2022 - אספקה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול עבור עיריית קריית ים פומבי 01/02/2022 24/03/2022
מכרז מס' 27/2021 - מכרז לביצוע עבודות פיתוח שלב ב' עבור שכונת גלי ים פומבי 22/10/2021 21/11/2021
מכרז פומבי מס' 25/2020 - קיר הפרדה מול רפאל- קריית ים פומבי 20/12/2020 14/01/2021
מכרז פומבי מס' 23/2020 - לאספקת מכשירים ושירותים סלולאריים פומבי 17/11/2020 21/01/2021
מכרז פומבי 4/2020 - סקר נכסים פומבי 12/07/2020 13/08/2020
מכרז פומבי 4/2020 - תשובות ונספחים לשאלות שנשאלו במסגרת המכרז פומבי 12/07/2020 13/08/2020
מכרז פומבי 11/2020-השכרת מבנה פומבי 20/05/2020 11/06/2020
מכרז פומבי 5/2020 - הפעלת חופי רחצה פומבי 01/03/2020 23/03/2020
מכרז פומבי 7/2020 - הפעלת מוסדות חינוך על-יסודי פומבי 01/03/2020 02/04/2020
מכרז פומבי מס' 3/2020 - להשכרת מבנה לצורכי הפעלת גן ילדים פומבי 27/01/2020 20/02/2020
מכרז מס' 1/2020, להשכרת מבנה עסקי במתחם השוק העירוני הישן פומבי 19/01/2020 13/02/2020
מכרז מס' 39/2019 לאודיטוריום בי"ס רבין קריית-ים פומבי 16/01/2020 13/02/2020
מכרז פנימי/חיצוני 04/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת למועדוניות רווחה חיצוני 13/01/2020 10/02/2019
מכרז פומבי מס' 37/2019 שדרוג תשתיות ברחוב ביאליק בקריית ים פומבי 22/12/2019 08/01/2020
מרכז 36/2019 - ייעוץ ארגוני פומבי 10/11/2019 01/12/2019
מכרז פומבי מס' 23/2019 - בניין עיריית קריית-ים פומבי 04/08/2019 18/09/2019
מכרז פומבי מספר 23/2019 לבניין בניין עיריית קיריית ים פומבי 01/08/2019 18/09/2019
מכרז חיצוני 30/2019 סייע/ת לגננת בגני הילדים- מילוי מקום חיצוני 16/07/2019 13/08/2019
מכרז מס' 03/2019 - שביל אופניים בשדרות ירושלים פומבי 16/06/2019 11/07/2019
מכרז מס. 03/2019 - שביל אופניים בשדרות ירושלים פומבי 15/06/2019 11/07/2019
מכרז פומבי מס' 20/2019 - הזמנה לקבלת הצעות להפעלת מרכז יום לקשיש פומבי 28/05/2019 16/06/2019
מכרז פומבי 21/2019 - הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרשים בחוף הים בקרית-ים פומבי 20/05/2019 20/06/2019
מכרז פומבי 21/2019 הזמנה להציע הצעות לרכישת מגרשים בחוף הים בקרית-ים פומבי 20/05/2019 20/06/2019
מכרז פומבי מס' 20/2019 - הזמנה לקבלת הצעות להפעלת פומבי 19/05/2019 16/06/2019
מכרז מס' 02/2019 - התקנה ואחקזת מערכות סולאריות פומבי 03/03/2019 31/03/2019
מכרז מס. 02/2019 - התקנה ואחקזת מערכות סולאריות פומבי 01/03/2019 31/03/2019
מכרז פומבי מס' 01/2019 פומבי 04/02/2019 03/03/2019
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 03/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת למועדוניות רווחה חיצוני 13/01/2019 10/02/2019
מכרז פנימי/חיצוני מס' 05/2019 - עובד/ת סוציאלי/ת יתד מלווה צעירים מיקוד חיילים חיצוני 13/01/2019 10/02/2019
מכרז פנימי/חיצוני מס' 06/2019 - מדריך נוער רשותי חיצוני 13/01/2019 10/02/2019
מכרז פנימי/ חיצוני מס' 07/2019 - רכז/ת השכלה - היל"ה ברשות חיצוני 13/01/2019 10/02/2019
מכרז פומבי מס' 02/2019 עבודות צביעה ובטיחות בדרכים ובגני משחקים פומבי 01/01/2019 23/01/2019
מכרז פומבי מס' 48/2018 - השכרת 4 מתקני שילוט חוצות פומבי 01/01/2019 24/01/2019
מכרז פומבי 01/2019 לרכישת מתנות ותווי שי פומבי 01/01/2019 31/01/2019
מכרז פומבי מס' 02/2019, עבודות צביעה פומבי 01/01/2019 31/01/2019
מכרז פומבי 44/2018 להשכרת מבנה לצורכי הפעלת גן ילדים פומבי 19/12/2018 27/12/2018
מכרז פומבי מס' 47/2018 - פינוי אשפה פומבי 20/11/2018 16/12/2018
הקמת מקווה טהרה ברחוב אילנות חיצוני 22/07/2018 26/08/2018
מכרז להשכרת מבנים חיצוני 08/07/2018 19/07/2018
מכרז מס' 01/2018 - עבודות פיתוח פומבי 24/06/2018 26/07/2018
מכרז מס' 24/2018פ' הקמת מרכז לאומנויות הבמה והקמת פומבי 09/05/2018 10/06/2018
בקשות להציע הצעות לרכישת רכבים פומבי 30/11/2020
מכרז פומבי מס' 23/2020 - הבהרות פומבי 21/01/2021
מכרז פומבי מס' 26/2020 - לבצוע חניון רכב כבד בקריית ים חיצוני 10/01/2021
דחיית מועד הגשת הצעות למכרז 23/2020 פומבי 21/01/2021
התייחסות ‏להערות ‏נוספות ‏של‏ חב' ‏פרטנר - מכרז ‏פומבי‏ 23/2020 פומבי 21/01/2021
מכרז פומבי 1/2021 - להשכרת 3 מבנים לצורכי פעילויות חינוך וספורט חיצוני 26/01/2021
מכרז פומבי מספר: 2/2021 - לביטוח רכוש וחבויות עיריית קרית ים פומבי 11/03/2021
מכרז פומבי 6/2021 - הפעלת מזנון בבית הספר ע"ש רבין בקריית-ים פומבי 18/03/2021
4/2021 - מכרז פומבי לביצוע תשתיות עירוניות פומבי 07/04/2021
5/2021 - מכרז פומבי לביצוע שיפוץ וחיזוק מבנים פומבי 07/04/2021
מכרז פומבי מס' 27/2020 לביצוע שביל אופניים ועבודות פיתוח בגן סולד קריית ים פומבי 20/04/2021
מכרז פומבי 15/2021 – בי"ס יסודי ואולם ספורט בשכונת גלי ים פומבי 14/06/2021
מכרז פומבי מס' 29/2022 - לטיפול בפסולת אריזות קרטון ופסולת נייר למחזור בשטח השיפוט של עיריית קריית-ים פומבי 14/11/2022

חזור למכרזים פעילים