שאלון למועמד למכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס׳ 19/2022 - לביטוח רכש וחבויות פומבי 12/06/2022 10/07/2022

עבור לארכיון המכרזים