שאלון למועמד למכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי מס' 23/2020 - לאספקת מכשירים ושירותים סלולאריים פומבי 17/11/2020 31/12/2020

עבור לארכיון המכרזים