שאלון למועמד למכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
קול קורא מס' 1/2021 פומבי
מכרז פומבי מספר: 2/2021 - לביטוח רכוש וחבויות עיריית קרית ים פומבי 07/03/2021
מכרז פומבי 6/2021 - הפעלת מזנון בבית הספר ע"ש רבין בקריית-ים פומבי 18/03/2021

עבור לארכיון המכרזים