שאלון למועמד למכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
מכרז פומבי 15/2021 – בי"ס יסודי ואולם ספורט בשכונת גלי ים פומבי 27/05/2021

עבור לארכיון המכרזים