קרית ים למען אוויר נקי

התייחסותכם תתקבל בתודה


עיריית קרית ים מצטרפת לתכנית "אזור מופחת פליטות מתחבורה במטרופולין חיפה".

מטרת התכנית היא לצמצם את זיהום האוויר הנובע מכלי רכב על ידי הגבלת כניסת רכבים מזהמים לאזורים מוגדרים ועידוד התקנת מסנני חלקיקים ברכבי דיזל ישנים. התכנית מופעלת כיום בשטחי המגורים בעיר חיפה, והביאה לירידה בזיהום אוויר שמקורו בתחבורה. התכנית הינה יוזמה של המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה ומקודמת בהובלת איגוד ערים חיפה להגנת הסביבה ובביצוע חברת "יפה נוף".

העירייה מזמינה אתכם להעיר את הערותיכם לתכנית ולהשתתף בקידומה כנציגי ציבור המלווים את התכנית.

שאלות והערות בנוגע לתכנית ניתן לכתוב למייל: debbs@netvision.net.il

 

מסמך הערות לטיוטת התכנית

טיוטת תכנית ותחבורה