מועד הבקשות להנחה בהזנה לשנת הלימודים הנוכחית הסתיים.