המינהלת העירונית להתחדשות קריית ים

 

פרוטוקול אסיפת דיירים להסמכת נציגות - התחדשות עירונית

 

נא לעדכן את שם התכנית כפי שמעודכנת במסמכי התכנון

יש לציין את המתחם הספציפי עבורו התקיימה אסיפת הדיירים

 

 

מספר בעלי דירות שנכחו

מספר בעלי דירות שנעדרו

 

המשתתפים הבאים התנדבו לנציגות המתחם: * שדה חובה
שם מלא מספר ת"זכתובת מגוריםכתובת הנכס בבעלותךטלפון ניידחתימה

נא להוסיף צילום דף נוכחות באסיפת הדיירים הכולל: תאריך, שם מלא, כתובת הנכס בבעלותך, מספר ת"ז, טלפון נייד וחתימה.