הנדון: בקשה לאישור מבנה מסוכן

 

מבקש/ת לקבל אישור למבנה מסוכן לגבי הנכס (ניתן למצוא בקישור אתר מידע גאוגרפי)

 

Browser not supported