אתם מוזמנים להצטרף לקבוצות הווטסאפ העירוניות גם בשגרה באמצעות לחיצה על אחד הקישורים המצורפים.

הודעות יועברו רק בעת חירום ורק בידי העירייה.

לא תתאפשר כל תעבורה אחרת באמצעות קבוצה זו.

ניתן להמשיך ולהעביר מידע אל העירייה ברשת הווטסאפ באמצעות מנוי 0545632098.

קריית ים בחירום 1

קריית ים בחירום 2

קריית ים בחירום 3

קריית ים בחירום 4