יחידת ההתנדבות העירונית בקריית ים עוסקת, בין תפקידיה ,בניהול, גיוס ושיבוץ מתנדבים בחירום על בסיס מודל הפעלת מתנדבים אשר אושר ותואם על ידי רשות חירום לאומית, פיקוד העורף, משרד הרווחה.

מטרות מערך ההתנדבות העירוני

 

  • מתן סיוע מידי, גיבוי, תמיכה וכוח עזר לכוחות החירום, הביטחון ולשירותים העירוניים בחירום.
  • הענקת תמיכה לתושבי העיר תוך התייחסות מיוחדת לתושבים הנמצאים במצוקה .
  • הכשרת ותרגול מערך ההתנדבות בשגרה במטרה להגיע למיומנות שיא בחירום.
  • קיום קשר מתמשך וישיר עם המתנדבים והארגונים השותפים למערך.
  • קיום הליך הפקת לקחים מוסדר ומקצועי.
  • ביצוע סימולציות ומציאת הדרכים למקסום יעילות מערך ההתנדבות העירוני.

המתנדבים מופעלים במשימות השונות בהתאם לצרכים השונים, כגון: דוברות ,מוקד עירוני, מרכזי דחק, חינוך, מרכזי פינוי, חלוקת מים, תברואה ועוד...

מתנדבים המעוניינים להתנדב בחירום במשימות השונות יפנו לרכזת היחידה להתנדבות:
בטלפון-04-6367631 או 054-5632022
‫taliag@k-yam.co.il‬