תפקיד בועדה

שם ומשפחה

עיר

טל' עבודה

שם מ"מ התפקיד בועדה

טלפונים

יו"ר הועדה

דוד אבן צור

ק.ים

8789711/5

אדם אמילוב

 

054-5632181

עו"ד שיראל בר אבוחצירא

 

8650155

 

מ"מ יו"ר ועדה

אדם אמילוב

ק.ים

8789704

 

 

מ"מ יו"ר הועדה

שיראל -בר אבוחצירה

ק.ים

8650155

 

 

יו"ר ועדת בטחון

אלון סיסו

ק.ים

8774377

 

 

יו"ר זק"א

אליהו גבאי

 

ק.ים

0773507052

 

 

יועץ משפטי

דקל קורש

חיפה

8789705

יעקב שבת

8742852

 

קב"ט עירוני ומוסדות חינוך ומרכז ועדת מל"ח

דניאל קרילקאר

ק.ים

8761414

עופר זפרני

054-5632143

מנכ"ל העירייה מנהל מרכז הפעלה

עו״ד יוסי אוחנה

 

 8789777/8

דניאל פלג

052-3448769

מנהלת לשכת רה"ע

יו"ר הועדה

פנינה ביטון

ק.ים

8789715

8789711

לאה אסיפוב

קרין ברוך

 

יו"רפס"ח

 

יונה

פורמן

ק.ים

 

ביטון פנינה

054-5632161

גזבר העירייה

אורי שרון

עכו

8789503

שרית בן חיים

 

דובר העירייה

ונציגת מידע לציבור

אורית אבירן

טירת הכרמל

8789707

8789785

תום לבהר

054-5743192

ע. נציג מידע לציבור ומנהל מוקד

חפר עזרא

ק.ים

8789700/1

שרון דהרי

 

נציגת כ"א

ליזי אלימלך

ק.ים

8789748/37

בן שטרית שרון

 

מהנדס העיר

יובל ברנוב

 

8789742/40/41

הרשקו רוזינה

 

054-5632093

 

עמרי פלדמן

 

מנהל תאגיד ימים

יאיר לייפר

 

 

אנה ברכליס

054-5632091

רכז בטחון תאגיד המים

אורן רוימי

ק.ים

9116761

אנה ברכליס

054-5632091

נציג חשמל

גודלמן יעקב

ק.מוצקין

8596595

ישראל דאיטי

054-5632058

נציג בריאות

ואיכות הסביבה

דודו טורגמן

ק.ים

8789777/8

 

 

נציגת רווחה-מנהלת מכלול אוכלוסיה

גילי סולובייצ'יק

ק.ים

8809009

8809031

ענת וייסמן

077-4050264

מתכלל חוסן אוכלוסיה

טליה גפן

חיפה

 

צביקה שקדי

 

רכזת מתנדבים

טליה גפן

חיפה

 

צביקה שקדי

 

נציג מזון ומשכ"ל

יעקב שבת

ק. ים

8789750

טליאס רינת

 

אחראי בינוי וכבישים

רמי שלבטוב

ק.ים

8789777

 

 

רכש ואספקה

אביבה זקס

ק.-ים

8789777

שלום לוי

054-5632057

 

מנהל רכב נציג תחבורה ודלק

דוד כנפו

ק.ים

8776891

ניסים ניסימוב

054-5632083

נציגת חינוך

מכלול חינוך

גלית לוי

גרינברג

ק.ביאליק

8789766

כהן תרצה

054-5632113

מנהלת שפ"ח

סיגל אימבר

כרמיאל

8747909

יהודית שמיאל

8715063

 

איכות הסביבה

מנהלת תברואה

תמי אבוחצירא

ק.ים

8789777/8

 

 

נציג המשטרה

מפקד שיטור עירוני

עלא סלאח

 

8753185

8751009

 

 

שוטר קהילתי

אשר מלכה

נהריה

8753185

8751009

 

 

מפקד יקל"ר ק.ים

מוטי בן עוז

ק.ים

054-4406935

 

 

נציג מחשבים

ואוטומציה

אליהו פרץ

נשר

8789762

איריס דרייב

054-5632040

נציג מחשבים

מיכאל אברגון

ק.ים

 

 

 

מנהל פיקוח

רימון תומא

אבו-סנאן

 

בן בן אבו

 

מנהל אזור

מיכה סבג

ק.ים

 

 

 

מנהל אזור

פירגר ולדימיר

ק.ים

 

 

 

מנהל מדור צבע

אבי ביטון

ק.ים

 

 

 

 

מנהל אזור

/מציל

אשר אבוחצירא