כפיר כץ ממונה ביטחון וחירום

 

אודות האגף

אגף הביטחון והחירום אמון על כלל מערכי הביטחון והאבטחה בעיר לרבות אבטחת מתקני העירייה, מוסדות החינוך, מתקני המתנ"סים והרווחה, אבטחת אירועים, כנסים ואבטחת ראש העיר. בנוסף, אמון האגף על היערכות העיר לשעת חירום אל מול תרחישיי הייחוס השונים (מלחמה) ואיומיי הייחוס השונים (אסונות טבע כגון – רעידת אדמה, צונאמי וכיו"ב) וזאת על מנת לתת מענה הולם ומיידי לתושבי העיר בכל מקרה של אירוע חירום מקומי, אזורי או ארצי.

חזון האגף

לייצר מנגנון קבוע וארוך טווח שבמסגרתו יבוצע שיפור מתמיד של כלל מערכי האבטחה העירוניים אל מול האיומים השונים והמשתנים תוך כדי עבודה רציפה מול גורמי האכיפה, גורמי ההצלה, הגורמים הממלכתיים הרלוונטיים והגורמים ברשות עצמה וזאת באמצעות הכשרת גורמי הביטחון השונים אל מול משימתם, הצטיידות ייעודית, בקרה וביקורות.  שיפור, שדרוג והכנת כלל המערכים העירוניים לתרחישיי החירום השונים באמצעות הגורמים הרלוונטיים ברשות והגורמים הממלכתיים הרלוונטיים אל מול תרחישיי הייחוס ואיומיי הייחוס, בניית תוכנית רב שנתית לצורכי מתן מיגון הולם לתושבי העיר בעת מלחמה. הקמת גוף מתנדבים משמעותי ומקצועי על בסיס תושבי העיר אשר יסייעו לרשות בעת חירום ויהוו מכפיל כוח בעת הצורך.

 

פעילויות אגף בטחון

פיקוד העורף

 • ישום תוכנית עבודה כפי שגובשה עם פיקוד העורף והמשרד להגנת העורף-מל"ח.
 • ישום נהלים ופקודת היערכות, תוכנית תוכנית מיגון רשותית - תמי"ר , תרחיש יחוס רשותי-ק.ים.
 • מימוש ביצוע תוכנית הג"א.

מוסדות חינוך

 • ביקורות נוהלי בטחון/בטיחות עפ"י חוזרי מנכ"ל-משרד החינוך.
 • ישום תוכנית עבודה שנתית שנה"ל תשע"ד במוסדות החינוך.
 • הפעלת מאבטחים במוסדות חינוך בשעות הלימודים הפורמאליות.
 • הפעלת מאבטחים במוסדות חינוך לאחר השעות הפורמאליות (אירועים, כנסים, ימי הורים וכיוצא).
 • רענון נהלי בטחון למאבטחי מוסדות חינוך לפחות פעמים בשנה בכנסים מרוכזים.
 • ביקורות ותרגילים למאבטחי מוסדות חינוך.
 • הגשת בקשה לתקציב למוסדות חינוך למשרד חינוך עפ"י תקנה 20-22-26-49.
 • דיווח במערכת "אלון " ומערכת "תהילה" שעות אבטחה חודשיות למשטרת ישראל.
 • מעקב ביצוע ודיווח.

 

התנדבו למערך הביטחון והחירום

כחלק מההערכות לשעת חירום מגייסת עיריית קריית ים באמצעות אגף ביטחון וחירום מתנדבים למגוון תפקידים מאתגרים-

תחומי ההתנדבות:

 • כללי – המתנדבים ישובצו בשעת חירום למשימות כלליות וקריטיות במסגרת השמירה על הרציפות התפקודית בגזרת העיר ובמרחב.
 • חילוץ והצלה – המתנדבים יצוידו ויעברו הכשרה ייעודית בת יומיים במסגרתה יוכשרו לבצע חילוצים במקרים להם ידרשו.
 • כיבוי אש – המתנדבים יצוידו ויעברו הכשרת ייעודית ע"י כב"ה ובסיומה יוסמכו לקחת חלק באירוע אש ופינוי שונים.
 • סיור מיוחד – המתנדבים יצוידו ויעברו הכשרה ייעודית במסגרתה יוסמכו לשמש כצוות סיור עירוני מיוחד אשר ייתן פתרונות מבצעיים מגוונים אל מול תרחישים שונים בשעת חירום.

ההתנדבות למערך הביטחון והחירום של עיריית קריית ים מתאימה לגברים, נשים ונוער מגיל  16 ומעלה.

טופס הרשמה

 

קישורים חיצוניים

משרד הביטחון – רשות חירום לאומית: https://www.mod.gov.il/Departments/Pages/rahel.aspx

משרד החינוך – אגף ביטחון מוסדות חינוך: https://edu.gov.il/heb/about/units/Pages/security.aspx

המשרד לביטחון פנים – אגף הביטחון: https://www.gov.il/he/departments/units/unit_emergency 

צה"ל – פיקוד העורף : https://www.oref.org.il/  (מומלץ גם להוריד את האפליקציה למכשיר הנייד)

 

אגף בטחון

טבלת אנשי קשר - אגף בטחון
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מזכירת האגף 04-8789747
דניאל קרילקאר קב''ט מוסדות חינוך ומנהל מטה בטיחות בדרכים 04-8789587 daniel@k-yam.co.il
כפיר כץ ממונה ביטחון וחירום 04-8789747 kfirk@k-yam.co.il
ליזי שיין רכזת תחום חירום 04-8761414 lizis@k-yam.co.il