השנה לא יתקבלו בקשות להגשת תמיכות עקב תכנית ההבראה.

ניתן להתעדכן בעתיד במידע אודות תמיכות בלשכת מזכירת מועצת העיר הגב' פנינה ביטון, pninab@k-yam.co.il, 04-8789714.