מוסדות ציבור הפועלים בעיר קריית-ים ו/או נותנים שירותים לתושבי העיר, אשר פעילותם אינה למטרות רווח, יוכלו להגיש בקשות לתמיכה כספית מתקציב העירייה בנושאי רווחה, בריאות, שירותים לגיל השלישי, חינוך במערכת פורמאלית, חינוך במערכת בלתי פורמאלית, תנועות נוער, זהות יהודית דמוקרטית, בעלי חיים, אגרות והיטלי פיתוח, איכות הסביבה, כוללים, שיעורי תורה, ספורט תחרותי בוגרים, ספורט תחרותי ילדים ונוער וספורט עממי.

הודעה בעניין הגשת בקשות לקבלת תמיכות לשנת 2023 מעיריית קריית-ים

הנחיות כלליות לקבלת תמיכות

מועד אחרון להגשת בקשת תמיכה: 12.02.23 בשעה 13:00.

ניתן להתעדכן במידע נוסף בלשכת מנכ״ל העירייה אצל הגב' ליזי שיין, gala@k-yam.co.il, 04-8789714.

פרוטוקולי ועדות