תכנית האב לניידות מהווה כלי מדיניות משלים למדיניות הפיתוח העירונית השמה דגש רב על התחדשות עירונית של מרכז העיר לצד חיזוק היתרונות והאיכויות הקיימים בכל רחבי קרית ים וקידומה לעיר איכותית, מתקדמת ונעימה לתושביה ומבקריה.

מטרתה של תכנית האב לניידות עבור קרית ים היא לייצר סינרגיה בין פיתוח כלל אמצעי התחבורה בקרית ים לפיתוח שימושי קרקע והעלאת השימוש באמצעי תחבורה לא – מוטוריים ותחבורה ציבורית במרחב העירוני של קרית ים. בפרט, תכנית זו משלימה את תוכנית המתאר הכוללנית המקדמת: קיבולת של כ-80,000 תושבים בעיר במסגרת תהליכי התחדשות ופיתוח עירוני, פיתוח חוף הים כעוגן מחולל שינוי ושיפור השירות לתושבים.

בתוכנית האב לניידות ישנם מרכיבים תחבורתיים משמעותיים לצד התייחסות לשימושי הקרקע הקיימים והמתוכננים. התוכנית מציעה מדיניות פיתוח עם דגש מיוחד על חיזוק מרכז העיר של קרית ים, הן בעוצמות הבינוי והן בנגישות התחבורתית ונותנת מסגרת לתהליכי תכנון המייצרים סינרגיה בין צרכי הפיתוח לאופי הניידות.

קובץ תכנית אב לניידות