***העמוד בבנייה***

 

אזרחים ותיקים בקריית ים

בעיר קריית ים תושבים רבים שהם אזרחים ותיקים. האגף לשירותים חברתיים נותן מענה לאותם תושבים, באמצעות עובדים סוציאליים ועובדי סמך מקצועיים בתחומי התפקוד השונים.

ליצירת קשר

אלה זוסמן ראש צוות אזרחים ותיקים

 

שירותים לאזרח הותיק

מרכז יום לקשיש

שכונה תומכת

מועדוני מופ"ת

קפה בריטניה לניצולי שואה

אלימות נגד קשישים

מועדונים חברתיים לקשישים

אפוטרופסות וסדרי דין

סיוע כלכלי