מנכ"ל: ימית עזר שיקולנסקי
מנהלת כספים: תהילה ביטון

חברי הדירקטוריון: 

  1. בנימין סטלקול - יו"ר דריקטוריון
  2. מוטי שבת
  3. ליאת בלכנר
  4. אורה מנחם
  5. רותי כהן
  6. רחמים עגיב
  7. עו"ד שיראל בר
  8. אלירם לסרי
  9. אלכסנדר קונר
  10. מקסים בריינין

דו"חות כספיים
דו"חות כספיים 2020
דו״חות כספיים 2021

פרוטוקולים ישיבות דירקטוריון

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון 12.04.22

 

למעבר לדף המכרזים - לחצו כאן

לאתר רשת המתנ״סים קריית ים: https://www.matnasky.com/index.php