רישום לגן עיירה לפי משרד החינוך

גילאי חובה- גיל 5- כל מי שנולד בין התאריכים 1.1.16-31.12.2016

גילאי טרום חובה-גיל4- כל מי שנולד בין התאריכים 1.1.17-31.12.17

גילאי טרום טרום חובה- גיל3- כל מי שנולד בין התאריכים 1.1.18-31.12.18

חוברת רישום גני ילדים תשפב מאושרת לבית דפוס.pdf