סיוע לאוכלוסיות זכאיות ברכישת מזון ומוצרים חיוניים – מידע כללי

במה מדובר?

משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות, יעניק סיוע לאוכלוסיות זכאיות להבטחת הביטחון התזונתי. הסיוע יינתן באמצעות חלוקת כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים.

מי זכאי/ת?

באמות מידה שחתם עליהם שר הפנים נקבע כי הסיוע יוקצה למקבלי הנחה בארנונה בסיווג של מבחן ההכנסה בשיעור של מעל 70% ולאזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה בכפוף לנתונים הקיימים במחלקות הגביה ברשויות המקומיות, כל אלה יהיו זכאים לכרטיסי המזון ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת והם יגיעו לביתם באמצעות שליח. זאת בהינתן שברשות המקומית מעודכנים פרטי הכתובת של הזכאי וטלפון נייד שברשותו. במידה ואין כתובת או טלפון נייד – יש לעדכן את הרשות המקומית בפרטים.

ניתן להגיש בקשות לרשויות המקומיות, עד ליום 22.4.21 ומי שימצא זכאי על ידי הרשויות המקומיות עד ליום 6.5.21, יקבל סיוע גם בגין הפעימות שקדמו לאישור זכאותו.

מידע נוסף באתר משרד הפנים: https://www.gov.il/he/departments/news/news-31-12-20-003

כיצד ממשים את הזכאות?

  • מקבלי הנחה מעל 70% בתשלום הארנונה על פי טבלת מבחן ההכנסה הקבועה בתקנות: הכרטיס יגיע אוטומטית באמצעות שליח - אין צורך בהגשת בקשה!

  • אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה וזכאים ל 100% הנחה בתשלום הארנונה, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות הכרטיס יגיע אוטומטית באמצעות שליח - אין צורך בהגשת בקשה!

  • תושבים שלא מעודכנת להם/לא היו זכאים בעבר להנחה בארנונה אך כעת סבורים כי הם זכאים לה, יש להגיש בקשה על ידי מילוי שני הטופס הבא:

בקשה לקביעת זכאות לתווי מזון לפי אמות מידה לחלוקת תלושי מזון