המחלקה למניעת עישון ואלכוהול הוקמה בינואר 2013 כחלק מאגף אכיפה ופיקוח של משרד הבריאות. המחלקה מופקדת על אכיפת החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחוק להגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים, התשע"ב–2012

בתחום מניעת עישון כפוי במקומות ציבוריים  - תוכלו לפנות בנושאים הבאים: 

  • דיווח על עישון במקום ציבורי בניגוד לחוק; 
  • מקום עבודתכם אינו עומד בדרישות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים;
  •  מוסד בריאות / בית חולים שאינו עומד בדרישות החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים;
  • דיווח על מכונות אוטומטיות לממכר מוצרי טבק.