לרשותכם מידע אודות עבודות הנדסיות המבוצעות ברחבי העיר.

אנא שימו לב כי זמני הביצוע הינם משוערים, ותלויים בתנאי השטח.

24/10/2021 - עבודות ציבוריות

עבודות המשך רח׳ ביאליק (תאריך עדכון: 06.02.22)

בשבועות הקרובים יחלו עבודות ההמשך בחלקו הדרומי של רח׳ ביאליק. העבודות כוללות תשתיות מים, ביוב, ניקוז, תנועה, תאורה הסדרי חניה חדשים וכו׳ בין רחוב הנוטרים לרוברט סולד.שטח ההתארגנות של הקבלן יהיה בשטח המגונן של גן דוד ויכלול גם את שורת החניות המערבית של גן דוד. השטח יהיה בשימוש למשך כ-6 חודשים.

הסדרי התנועה כוללים 2 שלבים עיקריים:

שלב א׳ - ייסגר לתנועה רחוב ביאליק בחלקו הדרומי בלבד בין סמטת דולב לרחוב רוברט סולד למשך כ-3 חודשים.

שלב ב׳ - ייסגר לתנועה החלק המרכזי של רחוב ביאליק בין רחוב הנוטרים לסמטת דולב גם כן לכ-3 חודשים.

עמכם הסליחה על אי הנוחות הזמנית שתיווצר כתוצאה מהעבודות.

 

למידע ושאלות נוספות ניתן לפנות לאגף ההנדסה:

דניאל אברקי מנהלת לשכת מהנדס העיר