לרשותכם מידע אודות עבודות הנדסיות המבוצעות ברחבי העיר.

אנא שימו לב כי זמני הביצוע הינם משוערים, ותלויים בתנאי השטח.

28/6/2021 - עבודות ציבריות

 

למידע ושאלות נוספות ניתן לפנות לאגף ההנדסה:

דניאל אברקי מנהלת לשכת מהנדס העיר