טליה גפן מרכזת ועובדת סוציאלית עבודה קהילתית
 

העבודה הקהילתית מכירה ביכולתם וזכותם של יחידים, קבוצות וקהילות להיות שותפים להחלטות ולפעולות המשפיעות על איכות חייהם. היחידה לעבודה קהילתית באגף לשירותים חברתיים אמונה על סיוע בשיפור השירותים הניתנים לאזרח, חיזוק והשתתפות תושבים בחיי הקהילה, ופיתוח מנהיגות תושבים איתנה ופעילה.

בין יתר הפעילויות שמקדמת היחידה לעבודה קהילתית ניתן למצוא קידום הקמת וועדי בתים, פיתוח גינות קהילתיות, תיאטרון קהילתי, ליווי בתחום ההתחדשות העירונית, פיתוח פרויקטים לפעילים ומנהיגים, קידום הפיתוח הסביבתי של תושבים למען עצמם ועוד.

מרכזת היחידה לעבודה קהילתית עו"ס טליה גפן מייל taliag@k-yam.co.il

פירוט על פעולות היחידה לעבודה קהילתית ניתן למצוא בפרסומי האגף ובטלפון 04-6367631