התערבות זמנית של עו"ס לסדרי דין במשפחה לצורך אבחון ומתן חוות דעת והמלצות לערכאות משפטיות בסוגיות הקשורות בטובתם של קטינים במשפחות במשבר גירושין, הגנה על קרבנות אלימות במשפחה וסוגיות אפוטרופסות לקטינים ולחסרי ישע. עו"ס לסדרי דין אמון על סוגיות של אבהות, שינוי שם, שינוי דת, היתר נישואים חריג, חטיפת ילדים בין הוריהם והתערבות רפואית בקטינים. התערבות עו"ס לסדרי דין נעשית לפי הנחייה של בית משפט או פנייה יזומה של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה.

עו"ס לסדרי דין בקריית ים ייתן מענה על פי הצורך לתושבי קריית ים ובכפוף לפנייה מערכאה משפטית או ב"כ היועמ"ש.