אגף ההנדסה בעיריית קריית ים מטפל בהגשת אישורים בנושא כריתה / העתקת עצים מול פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

שלבי הטיפול בבקשה:

יש למלא את טופס בקשה לרישיון כריתה/רישיון העתקה לפי פקודת היערות ולהעבירו לאגף ההנדסה במייל [email protected] או [email protected] בצירוף תמונות העצים אותם מעוניינים לכרות או להעתיק.

טופס הבקשה מוגש לבחינת אגף ההנדסה ולאישור פקיד היערות.

ככל שמתקבל אישור או הערות מהפקיד אגף ההנדסה יעמוד איתכם בקשר.

 אישור כריתה או העברה מתקבל לאחר תשלום אגרה במחלקת הגבייה. 

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות למזכירות אגף ההנדסה בטלפון 04-8789470.