מתחם אג"ש

תעודת זהות:

  • מיקום: מרכז העיר קרית ים (בין שכונה ב' ל-ג')
  • תאריך הכרזה: דצמבר 2016
  • מקדמי התכנית: משרד השיכון ועיריית קרית ים (מסלול רשויות)
  • שלב תכנוני: התכנית אושרה בחודש יולי 2019.
  • כמות יחידות דיור מוצעת: 1538
  • מתווה התחדשות עירונית: רוב המתחם יתחדש במתכונת פינוי – בינוי,  חלק ממתחם 1+7 יתחדש במתכונת של בינוי- פינוי (בשלב הראשון הדיירים יעברו למבנים החדשים ולאחר מכן המבנים הישנים יהרסו).

 

סטטוס תכנוני:

 

סטטוס חברתי:

 

מיקום:

 

הדמיות:

 

 

 

תכנית אג"ש היא התכנית המפורטת הראשונה שאושרה בקרית ים ובמרחב הקריות בכלל, במקביל לתכנית המתאר הכוללנית לעיר קרית ים. בהתאם לתכנית המתאר, תכנית אג"ש כוללת התחדשות עירונית בשכונת אג"ש, בו מוצעות להריסה 244 יחידות דיור קיימות והקמה של 1538 יחידות דיור חדשות במקומן. בנוסף, התכנית כוללת עיבוי של מבנים חדשים יחסית בשלושה מגרשים נוספים.

בנוסף להתחדשות המגורים, התכנית כוללת את "קמפוס סולד"- שטחים ציבוריים רבים שיבנו או יחודשו לאורך גן סולד בהם בית הספר אמירים, מבני תנועות נוער, בתי כנסת, מרכזים קהילתיים ועוד.

לאור חזון התכנית, הרחוב הראשי בשכונה – רחוב ליהמן, עתיד להפוך לרחוב עירוני פעיל ורצוף שיכלול מסחר, מבני ציבור, מגורים, ונגישות מוגברת לתחבורה ציבורית. בעתיד יתחבר הרחוב אל שד' ספיר ורצועת חוף הים.

 על מנת לשפר את הנגישות בשכונה, התכנית כוללת יצירה של שבילים חדשים להולכי רגל, סלילת שבילי אפניים, הרחבה של רחובות קיימים והתוויה של דרכים חדשות.

על מנת להגביר את ישימות התוכנית, שטחה ולק לשישה מתחמי פינוי – בינוי שכל אחד מהם עצמאי מבחינה כלכלית, כלומר דיירי כל מתחם יכולים לפעול לממש את ההתחדשות במתחם שלהם באמצעות התארגנות נפרדת, ללא תלות בשאר מתחמי התכנון.

מפת המתחמים וחלוקת הכתובות:

 

 

צפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון

 

מעוניינים/ות לקדם התחדשות עירונית במתחם שלכם?

צרו קשר עם אחראי התחום החברתי במנהלת להתחדשות עירונית, יצחק צליק isaact@k-yam.co.il  או בטלפון 04-8789782.