ליעוז קדוש, עו״ד מבקר העירייה וממונה פניות הציבור
 
מבקר העירייה ממלא את תפקיד ממונה פניות הציבור, מתוקף הוראת חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח -2008.
הממונה משמש כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על העירייה והגופים הנתונים לביקורתו של מבקר העירייה.
הממונה מברר תלונות פרטניות על מנת לפתור בעיות במסגרת היחסים בין הציבור הרחב לבין העירייה, שמירת זכויותיו וקבלת שירות יעיל ואיכותי.
פניות הציבור משמשות אמצעי חשוב לקבלת משוב על איכות הניהול, הביצוע ורמת השירות לציבור ומהוות כלי בסיסי לבקרה על איכותו. בכך מאפשרות לנו, כעירייה, לשפר את תפקודם של הגורמים בכל תחומי העשייה העירונית.