קול קורא

עיריית קריית ים רואה חשיבות רבה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות רבות בתחום זה, מבקשת העירייה לסייע לספורטאים מצטיינים  (לרבות, נבחרות בתי ספר) במימון הוצאות בתחומים הבאים: נסיעות לתחרויות, לימודים וסיוע מיוחד לספורטאי הצעיר, וזאת מתוך הוקרה והערכה לספורטאים על הישגים מרשימים בארץ ובעולם, הישגים המעלים את קרנה של העיר קריית ים ומתוך רצון לעודד את הספורטאים לשאוף למצוינות בספורט.

התבחינים לקבלת מלגה: 

?מי זכאי
 • המלגה תינתן לספורטאי מצטיין, בעל הישגים מיוחדים בתחום פעילותו (לרבות: השתתפות באליפות ישראל, שיא ישראלי, חברות בנבחרת ישראל ובנבחרות רשמיות, השתתפות באירוע בינלאומי וכיוב').
 • תושב העיר קריית ים שגר בה לפחות שנה ומשלם מיסים ותשלומי חובה כדין לעירייה (במקרה של קטין, התנאי יחול על הוריו).
 • ספורטאי שהגיש בקשה מקוונת בצירוף כל האישורים עד לתאריך הקובע.
 • המלגה תינתן לספורטאים בלבד, ולא לבעלי תפקידים אחרים, כגון: מאמן או מנהל אישי.
 • עדיפות תינתן לספורטאים הפועלים במסגרת אגודה מקצועית.
 • תינתן עדיפות למלגה שתאפשר סיוע בהשתתפות באירוע ספורט ספציפי על פני סיוע לפעילות שנתית שוטפת.
 • המלגה תינתן בכפוף להמלצות ע"י גורמים מקצועיים והמלצה  של מנהל בית הספר לגבי תפקודו והתנהגותו במוסד בו הוא לומד, וכמו כן המלצה מקצועית מאת מאמנו.
 • במסגרת השיקולים יינתן משקל למצבו הסוציו-אקונומי של המבקש.
 • פניות למלגות בדיעבד, על תחרויות והישגים שהיו בעבר, לא תתקבלנה.
:הטיפול בבקשה
 • תוקם ועדה אשר תדון בבקשות למלגות עפ״י הקריטריונים המפורטים בטופס הבקשה.
 • יוענקו 5 מלגות לספורטאים על סך 5,000 ש״ח כל אחת, בכפוף לאישור תקציב ספציפי במסגרת התקציב.