גילי סולביצ'יק מנהלת אגף לשירותים חברתיים

 

חזון האגף

האגף לשירותים חברתיים שואף לפתח שירותים ומענים בקהילה לתושבים מלידה ועד גיל הזהב ובכלל.

השירותים ניתנים על בסיס זמין, נגיש ומעורב, ויהיו מושתתים על קוד האתיקה המקצועית של העבודה הסוציאלית, מדיניות משרד הרווחה ועיריית קריית ים, תוך שמירה על כבוד האדם.

קהילה המעודדת את מימוש הפוטנציאל של חבריה לעולם תהיה חזקה יותר ומאוחדת יותר.

 

פעילות האגף

הפעילות מתבצעת במסגרת חוקים חברתיים ותקנות ועל פי מדיניות משרד הרווחה והעירייה.
השירותים מותנים במסגרת תקציבית מוגדרת.
הפעילות מתוכננת ומתבצעת על ידי עובדים סוציאליים המסתייעים בעובדים סמך מקצועיים, מתנדבים.

 

אוכלוסיות  היעד

משפחות ויחידים החיים בעוני והדרה ובמשבר חיים.
ילדים,נוער וזקנים בסיכון וסכנה.
נפגעי אלימות במשפחה.
אנשים בעלי מוגבלויות.
נפגעי התמכרויות.

 

השירותים הניתנים ע״י האגף

בין השירותים הניתנים על-ידי האגף יש שירותי חובה ושירותי רשות.
שירותי החובה מושתתים על חוקים.
שירותי הרשות מושתתים על תקנות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ועל מדיניות עיריית קריית ים בתחום החברתי.
שירותים אלה מסופקים על-פי הצרכים המשתנים באזורי העיר השונים ומוגבלים לתקציב המאושר.
סדר העדיפויות לטיפול במשפחות הינו על פי חומרת הבעיות, מידת הסיכון הנשקפת למשפחה והסיכוי לשינוי בתפקודה.

מערכת השירותים החברתיים בעיריית קריית ים מחויבת למתן שירותים מיטביים לקידומם של האוכלוסיות השרויות במצוקה ולצמצום הפער החברתי.

 

מטרות האגף

העלאת המודעות הציבורית לבעיות חברתיות.
שיתוף לקוחות וגורמים רלבנטיים ברמות הפעילות השונות בקהילה ליצירת איכות חיים טובה יותר.
אספקת שירותים עפ"י מדיניות, חוקים ותקנות של משרד העבודה והרווחה והעירייה לאוכלוסיות שונות, בהתאם לרמת התפקוד והצרכים, כדי להביא לעצמאות התפקודית ברמת הפרט, המשפחה והקהילה.
בניית תשתית שירותים נגישים, זמינים ואיכותיים והתאמתם לצרכים המשתנים של האוכלוסייה ובמטרה להשאיר את האדם בסביבתו.
איתור והגנה על חסרי ישע הנמצאים בסיכון.
פיתוח וחיזוק רשתות תמיכה חברתיות תוךהסתייעות במתנדבים ופעילים קהילתיים.

 

דרכי פעולה


טיפול ישיר ביחידים, משפחות וקהילות.
פיתוח שירותים שכונתיים ועירוניים לרווחת קבוצות אוכלוסייה בסיכון או בעלות קשיי תפקוד.
השמה מחוץ לבית של ילדים, נכים וקשישים.

 

האגף מפעיל מגוון תוכניות סיוע לקהילה

תוכניות לסיוע לפרט ולמשפחה

בית אדוה - נתיבים להורות

התחנה לטיפול משפחתי וזוגי

טיפול באלימות במשפחה

עזרה עם סידרי דין

טיפול בילדים ונוער בסיכון

המעון הרב תכליתי

מועדוניות רווחה

טיפול וסיוע לדרי רחוב

טיפול וסיוע לאנשים עם מוגבלויות

טיפול וסיוע לאזרחים וותיקים

מרכז משאבי קהילה

היחידה לטיפול בהתמכרויות