תושבים יקרים!

במסגרת הרפורמה בצו רישוי עסקים, שנכנסה לתוקפה בנובמבר 2013, נדרשים העירייה ומשרדי הממשלה לפרסם "מפרטים אחידים" – דרישות לבעלי עסקים. המפרט האחיד מאפשר למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם, ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.

מפרטים אחידים נוספים, שהוכנו ע"י משרדי הממשלה, נמצאים באתר "ממשל זמין" באינטרנט. קבלת רישיון עסק מותנים באישור כל הגורמים הנדרשים ע"פ החוק, לפי סוג העסק.

מטרת המפרטים הינה לתת מידע מוקדם בלבד לגבי הדרישות ואין בהם משום מתן הוראות ו/או מתן אישור לניהול עסק. על המבקש לפתוח עסק להגיע למשרדי רישוי עסקים ולהגיש בקשה לצירוף מסמכים, טרם פתיחת העסק.

יודגש שהמפרטים המופיעים באתר אינם כוללים את כל סוגי העסקים הטעונים רישוי ו/או את כל הדרישות המופיעות בחוק.

המדריך לבעלי עסקים לקבלת רישיון עסק ותנאים לקיום עסק כחוק

מפרט אחיד מפורט, דרישות פרטניות מעסקים ותנאים לקיום עסק כחוק