ישיבות מועצת העיר קריית ים מתקיימות אחת לחודש ביום רביעי הראשון בכל חודש בשעה 18:00 בחדר הישיבות שבהיכל העירייה.

הישיבות משודרות בשידור חי בדף הפייסבוק שלנו עיריית קריית ים

בלחיצה על מועד הישיבה ייפתח לינק להקלטת שידור המועצה בפייסבוק. כמו-כן ניתן למצוא את שידורי המועצה בחיפוש בדף הפייסבוק שלנו בכל עת. 

מועדים מעודכנים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2024:

03.07.2024 - מן המניין (עתידי)
07.02.2024 - (לא התקיימה ישיבה, חודש בחירות)
07.08.2024 - מן המניין (עתידי)
04.09.2024 - מן המניין (עתידי)
02.10.2024 - מן המניין (עתידי)
01.05.2024 - מן המניין (עתידי)
06.11.2024 - מן המניין (עתידי)
05.06.2024 - מן המניין (עתידי)
04.12.2024 - מן המניין (עתידי)

פרוטוקולים ישיבות מועצה