ישיבות מועצת העיר קריית ים מתקיימות אחת לחודש ביום רביעי הראשון בכל חודש בשעה 18:00 בחדר הישיבות שבהיכל העירייה.

הישיבות משודרות בשידור חי בדף הפייסבוק שלנו עיריית קריית ים

בלחיצה על מועד הישיבה ייפתח לינק להקלטת שידור המועצה בפייסבוק. כמו-כן ניתן למצוא את שידורי המועצה בחיפוש בדף הפייסבוק שלנו בכל עת. 

מועדים מעודכנים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2022:

07.09.22 - מן המניין (עתידי)
30.03.22 - מן המניין + לא מן המניין
05.10.22 - מן המניין (יום כיפור - ייקבע מועד חדש)
02.11.22 - מן המניין (עתידי)
07.12.22 - מן המניין (עתידי)

פרוטוקולים ישיבות מועצה