באחריות האגף לשירותים חברתיים להפעיל עובדים סוציאליים ייעודיים להגנה על קטינים ובני נוער שחשופים לפגיעה, הזנחה והתעללות, או שמסכנים עצמם בהיעדר השגחה הורית מספקת.


הפנייה להתערבות העובדים הסוציאליים לחוק נוער נעשית על פי חוק העונשין, המחייב כל אזרח וכל איש מקצוע מתחומי החינוך, הרפואה והטיפול בדיווח על כל חשד לפגיעה בקטין או בחסר ישע.


דיווח על חשד לפגיעה בקטינים או בחסר ישע ניתן להעביר באמצעות טלפון 04-8809009, פקס 04-6323462, מייל revacham@k-yam.co.il או באמצעות דיווח למוקד העירוני של קריית ים שמספרו 04-8989700 הפעיל 24 שעות ביממה.