בלחיצה על שם בית הספר תופנו לאתר האינטרנט של ביה״ס

שם בי״ס סוג כתובת טלפון פקס שם מנהל/ת כתובת מייל
רודמן חט״ב ממלכתי בן צבי 6 04-8741772 04-8779253 לילך חן [email protected]
רבין חט״ב ממלכתי כלנית 6 04-8744202 04-8744205 חדווה רון [email protected]
לוינסון חט״ב ממלכתי-דתי צה״ל 23 04-8761517 04-8750085 04-8741904 רבקה אזוגי [email protected]