קריית ים - עיר, חוף, ים

עיריית קריית ים חותרת לבסס את מעמדה כבירת החוף של הקריות וכמוקד כלל אזורי של פנאי ונופש המהווה אטרקציה תיירותית ברמה הארצית.

כחלק בלתי נפרד משאיפה זו שמה העירייה בראש סדר העדיפות שלה את נושא השירות לאזרח. כאשר העירייה על כל מחלקותיה מכוונות לנושא הזה מתוך מטרה להעניק שירות מהיר, יעיל וחסכוני לכל תושב מתושבי העיר.

אתר אינטרנט זה הוא חלק מראיית עולם זו והאמונה כי השירות שהעירייה מעמידה לרשות תושביה הוא חלק בלתי נפרד מהקשר בין האזרח לרשות.

בראיה ארוכת טווח מתמקדת עיריית קריית ים בשלושה יעדים מרכזיים:

  1. התחדשות עירונית: פיזית, חברתית, כלכלית.
  2. פיתוח רצועת החוף כעוגן מרכזי למינוף העיר ומיתוגה כעיר נופש.
  3. משיכת אוכלוסייה חזקה וזוגות צעירים.

בראייה לעתיד הקרוב מכוונת העירייה יעדים מהותיים אלה:

  1. השלמת הארגון מחדש של מערכת החינוך מגיל הגן ועד החינוך העל יסודי כולל בינוי מוסדות חדשים והגדלת הקיימים. הקמת מוסדות ציבוריים שונים, בהם אולם ספורט, היכל תרבות, מרכז התפתחות לגיל הרך.
  2. השלמת תוכנית המתאר החדשה לקריית ים כגורם מאפשר פיתוח תוך הגדלת ההכנסות וגיוס משאבים מיטבי ממשרדי הממשלה, קרנות ותורמים.
  3. שיפור הקשר בין העירייה לתושב, קביעת נורמות שירות לתושב ועמידה בהן. טיפול איכותי במרחב הציבורי כולל גנים ציבוריים, שצ"פים, שדרות וכיכרות תוך שימור קווים עיצוביים אחידים וטיפול בתשתיות.