דניאל אברקי מנהלת לשכת מהנדס העיר

ועדת משנה (תחבורה) לתנועה ותמרור הינה ועדה העוסקת בנושאי תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי העיר, כגון: הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, שינויים גיאומטריים- ככרות, צמתים, הגבהות, חניות נכים ועוד.

הנושאים הנדונים בועדה הינם ביוזמת העירייה ולאור פניות ובקשות של תושבים.

הועדה מתכנסת מתוקף תקנה 8 לתקנות התעבורה, תשכ״א-1961, אחת לשלושה חודשים. 

 

הרכב הועדה:

מהנדס העיר - אינג׳ יובל ברנוב

מחלקה משפטית - עו״ד יעקב שבת

מנהל הפיקוח העירוני - רימון תומא

רכז נגישות עירוני - דודו מאיר

מנהל פרויקטים - עידן ויירון

אחראית תחום תכנון - זהר הר פז

מחלקת תנועה תחנת זבולון - שרון בן ישי

וכן, יועצי תנועה לועדת תמרור.

 

פרוטוקולים ועדות תמרור