ועדת משנה (תחבורה) לתנועה ותמרור הינה ועדה העוסקת בנושאי תנועה והסדרי בטיחות בתנועה ברחבי העיר, כגון: הצבת תמרורים, שינויים בהסדרי תנועה, שינויים גיאומטריים- ככרות, צמתים, הגבהות, חניות נכים ועוד.

הנושאים הנדונים בועדה הינם ביוזמת העירייה ולאור פניות ובקשות של תושבים.

הועדה מתכנסת אחת לחודשיים.

הרכב הועדה:

1. יו״ר הועדה - עו״ד יוסי (ג׳ו) אוחנה

2. מהנדס העיר - יובל ברנוב

3. מנהל אגף הפיקוח - רימון תומא

4. מפקד שיטור עירוני - רמי מזרחי

5. רכז נגישות עירוני - דודו מאיר

6. מזכירת הועדה - רחל פרדו

פניות ובקשות לועדת תמרור יש להגיש למנהלת לשכת אגף ההנדסה, גב׳ דניאל אברקי, 04-8789740, daniela@k-yam.co.il

 

פרוטוקולים ועדות תמרור

פרוטוקול ועדת תמרור 07.03.22