פנינה ביטון מנהלת לשכת ראש העיר ומזכירת מועצת העיר
 
ועדות העירייה משמשות ככלי עזר לעירייה בעבודתה ובקבלת החלטות הנוגעות למדיניות בנושאים שונים.
בועדה חברים חברי מועצת העיר, בעלי תפקידים מקצועיים רלוונטיים מתוך עיריית קריית ים, נציגי ציבור ומשתתפים אחרים לפי הצורך.
המלצות הועדה מובאות לדיון ואישור מועצת העיר, אשר לה הסמכות הסופית בדבר קבלה או אי קבלה של החלטת ועדה.
לפרטים נוספים בנוגע לוועדות העירייה ניתן לפנות לגב' פנינה ביטון, מנהלת לשכת מנכ"ל ומזכירת מועצת העיר, בפרטים המצוינים לעיל.
 

ועדות עיריית קריית ים לשנים 2018-2023

ועדות חובה

ועדת כספים (משמשת גם כוועדת משנה לתמיכות)

יו"ר – מר דוד אבן צור, ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

דוד אבן צור

 1.  

מ"מ רה"ע

שיראל בר

 1.  

סגן רה"ע

ג'נו פלס

 1.  

סגן רה"ע

אדם אמילוב

 1.  

חבר מועצה

שלומי טל

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 

ועדת מכרזים

יו"ר – עו"ד שיראל בר, מ"מ ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

שיראל בר

 1.  

סגן רה"ע

ג'נו פלס

 1.  

חבר מועצה

משה פישמן

 1.  

חבר מועצה

יעקב אברמוב

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 1.  

חבר מועצה

בני אברקי

 1.  

גזבר (משקיף)

אורי שרון

 1.  

יועמ"ש (משקיף)

דקל קורש

 
 

ועדה לענייני ביקורת

יו"ר – מר בני אברקי, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

בני אברקי

 1.  

חבר מועצה

שלומי קדוש

 1.  

חבר מועצה

אסנת חודדה

 1.  

חבר מועצה

ראובן מששה

 1.  

חבר מועצה

שלומי טל

 1.  

מבקר העירייה

ליעוז קדוש

 

ועדת מל"ח

יו"ר – מר דוד אבן צור, ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

דוד אבן צור

 1.  

סגן רה"ע

ג'נו פלס

 1.  

מנכ״ל

יוסי אוחנה

 1.  

דוברת ומנהלת קשרי קהילה

אורית אבירן

 1.  

מנהלת אגף משאבי אנוש

ליזי אלימלך

 1.  

מהנדס העיר

יובל ברנוב

 1.  

נציג מים

מיכה חיון

 1.  

נציג חשמל

ישראל דאיטי

 1.  

נציג בריאות

גילה אודסקי

 1.  

נציג תחבורה

דוד כנפו

 1.  

נציג פס"ח

יונה פורמן

 1.  

מנהלת אגף הרווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

קב"ט עירוני

 

 1.  

נציג משטרה

רמי מזרחי

 1.  

נציג זק"א

אלי גבאי

 1.  

מנהלת אגף תברואה

תמיר אבוחצירא

 1.  

מנהל אגף רישוי וקידום עסקים

דודו תורג'מן

 

ועדת הנחות במיסים

יו"ר – מר ג'נו פלס, סגן ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

ג'נו פלס

 1.  

חבר מועצה

שלומי קדוש

 1.  

חבר מועצה

אסנת חודדה

 1.  

חבר מועצה

בני אברקי

 1.  

גזבר

אורי ששון

 1.  

יועמ"ש

דקל קורש

 1.  

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

מנהלת אגף הגבייה

פאני סמיאצקי

 

ועדת ביטחון

יו"ר – עו"ד אלון סיסו, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

אלון סיסו

 1.  

חבר מועצה

אסנת חודדה

 1.  

חבר מועצה

שלומי קדוש

 1.  

חבר מועצה

אורה מנחם

 1.  

סגן רה"ע

אדם אמילוב

 1.  

חבר מועצה

בני אברקי

 1.  

חבר מועצה

שלומי טל

 1.  

מפקד שיטור

רמי מזרחי

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

מנהל אגף הפיקוח

רימון תומא

 1.  

קב"ט

 

 1.  

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

נציג ציבור (ל)

 

 1.  

נציג ציבור (צ)

 

 

ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים

יו"ר – עו"ד שלומי קדוש, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

שלומי קדוש

 1.  

חבר מועצה

שלומי טל

 1.  

חבר מועצה

משה פישמן

 1.  

חבר מועצה

ראובן מששה

 1.  

חבר מועצה

ילנה גספריאן

 1.  

חבר מועצה

בני אברקי

 1.  

חבר מועצה

רמי מזרחי

 1.  

נציג ציבור

טלי ברקוביץ

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

מפקחת בת"ס

עדנה בוזגלו

 1.  

קב"ט

 

 1.  

מנהל אזור הרשות הלאומית

קובי גזית

 1.  

מהנדס העיר

יובל ברנוב

 

ועדת בריאות ואיכות הסביבה

יו"ר – מר יעקב אברמוב, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יעקב אברמוב

 1.  

חבר מועצה

שלומי טל

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 1.  

חבר מועצה

אורה מנחם

 1.  

מנהל אגף תפעול

רמי שלבטוב

 1.  

חבר מועצה (נציג ציבור)

ארמונד ברמוחא

 1.  

נציג ציבור (בש"ס)

 

 1.  

נציג המשרד לאיכות הסביבה

סמיה נפר אבו ריא

 

ועדת עלייה וקליטה

יו"ר – מר אדם אמילוב, סגן ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

אדם אמילוב

 1.  

חבר מועצה

ראובן מששה

 1.  

חבר מועצה

משה פישמן

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 1.  

מנהל אגף תפעול

שלומי טל

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

מנכ"ל רשת המתנ"סים

תום לבהר

 1.  

נציג ציבור (סיעה א')

אנטולי יעקובוביץ

 1.  

מנהלת מרכז קליטה

רותי כהן

 

ועדת חינוך

יו"ר – מר דוד אבן צור, ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

דוד אבן צור

 1.  

חבר מועצה

אסנת חודדה

 1.  

מ"מ רה"ע

שיראל בר

 1.  

חבר מועצה

שלומי טל

 1.  

חבר מועצה

ראובן מששה

 1.  

חבר מועצה

ילנה גספיראן

 1.  

חבר מועצה

שלומי קדוש

 1.  

מנהלת בי"ס יסודי

אסנת שואף

 1.  

מנהלת בי"ס על יסודי

אביבה כהן

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

נציג וועד הורים

 

 1.  

יו"ר מועצת תלמידים

 

 

ועדה לקידום מעמד הילד

יו"ר – גב' אורה מנחם, חברת מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

אורה מנחם

 1.  

חבר מועצה

ילדה גספריאן

 1.  

חבר מועצה

אסנת חודדה

 1.  

מנהל יחידת הנוער

זיו רוזנצוויג

 1.  

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

נציג קליטה

גיורא צ'שקין

 1.  

מנכ"ל רשת המתנ"סים

תום לבהר

 1.  

מנהלת בי"ס

 

 1.  

נציג משטרת ישראל

רמי מזרחי

 1.  

נציג ארגון המורים

 

 1.  

נציג הסתדרות המורים

 

 1.  

ועד הורים יישובי

 

 1.  

נציג תנועת נוער

 

 

ועדה למאבק בנגע הסמים

יו"ר – מר שלומי טל, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

שלומי טל

 1.  

חבר מועצה

בני אברקי

 1.  

חבר מועצה

אסנת חודדה

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 1.  

חבר מועצה

אורה מנחם

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

נציג בי"ס יסודי

 

 1.  

נציג בי"ס על יסודי

רמי מזרחי

 1.  

נציג רשות לאומית

אהובה פרץ

 1.  

מנהלת אגף הפיקוח

רימון תומא

 

ועדה למיגור אלימות

יו"ר – מר משה פישמן, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

משה פישמן

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 1.  

חבר מועצה

אורה מנחם

 1.  

מנהל יחידת הנוער

זיו רוזנצוויג

 1.  

נציג משטרה

רמי מזרחי

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

נציג ציבור

גדעון שניידר

 1.  

נציג ציבור

סטניסלבסקי

 1.  

נציג ציבור

שוש דוד

 1.  

קב״ט

 

 

ועדת קבלת עובדים בכירים

יו"ר – מר דוד אבן צור, ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

דוד אבן צור

 1.  

חבר מועצה

בני אברקי

 1.  

חבר מועצה

אדם אמילוב

 1.  

מבקר עירייה

ליעוז קדוש

 1.  

מנכ״ל

יוסי אוחנה

 1.  

יועמ״ש

דקל קורש

 1.  

מרכזת

פנינה ביטון

 1.  

נציג משרד הפנים

 

 

ועדה מרחבית בניין ערים קריות

יו"ר – מר דוד אבן צור, ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

דוד אבן צור

 1.  

סגן רה"ע

ג'נו פלס

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 1.  

חבר מועצה

משה פישמן

 1.  

חבר מועצה

בני אברקי

 1.  

חבר מועצה

יעקב אברמוב

 

ועדת הנצחה ושימור אתרים

יו"ר – מר דוד אבן צור, ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

דוד אבן צור

 1.  

מ"מ רה"ע

שיראל בר

 1.  

מנכ״ל

יוסי אוחנה

 1.  

נציג ציבור

יוסי נמרי

 1.  

מהנדס העיר

יובל ברנוב

 1.  

נציג הנדסה

 

 1.  

דוברת ומנהלת אגף קשרי קהילה

אורית אבירן

 

ועדת רכש ובלאי

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

גזבר

אורי שרון

 1.  

מנהלת רכש

אביבה זקס

 1.  

מבקר עירייה (משקיף)

ליעוז קדוש

 1.  

יועץ משפטי (משקיף)

דקל קורש

 

ועדת משנה (תחבורה) לתנועה ותמרור

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

מהנדס העיר

יובל ברנוב

 1.  

מנהל אגף פיקוח

רימון תומא

 1.  

מפקד שיטור עירוני

רמי מזרחי

 1.  

רכז נגישות עירוני

דודו מאיר

 1.  

מזכירת הוועדה

רחל פרדו

 

וועדה לתיקון ליקויים

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

מהנדס העיר

יובל ברנוב

 1.  

גזבר

אורי שרון

 1.  

יועמ"ש (משקיף)

דקל קורש

 1.  

מבקר עירייה (משקיף)

ליעוז קדוש

 

ועדות רשות

הנהלה

יו"ר – מר דוד אבן צור, ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

דוד אבן צור

 1.  

מ"מ רה"ע

שיראל בר

 1.  

סגן רה"ע

ג'נו פלס

 1.  

סגן רה"ע

אדם אמילוב

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 

ועדה למחיקת חובות גבייה וטיפול בחובות אבודים

יו"ר – עו"ד שיראל בר, מ"מ ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

שיראל בר

 1.  

סגן רה"ע

ג'נו פלס

 1.  

חבר מועצה

בני אברקי

 1.  

גזבר

אורי שרון

 1.  

יועמ״ש

דקל קורש

 1.  

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

מנהלת אגף גבייה

פאני סמיאצקי

 

ועדת רישוי עסקים

יו"ר – עו"ד שלומי קדוש, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

שלומי קדוש

 1.  

חבר מועצה

אלון סיסו

 1.  

הנדסה/בניין ערים

עמרי פלדמן

 1.  

מפקד שיטור

רמי מזרחי

 1.  

תובע עירוני

יעקב שבת

 1.  

מנהל רישוי וקידום עסקים

דודו תורג'מן

 1.  

נציג ציבור (כ)

 

 1.  

נציג כב"א

 

 1.  

נציג משרד הבריאות

 

 

ועדת תרבות שמות טקסים וקשרי חוץ

יו"ר – מר משה פישמן, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

משה פישמן

 1.  

חבר מועצה

ילנה גספריאן

 1.  

חבר מועצה

אורה מנחם

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 1.  

חבר מועצה (נציג ציבור)

בני אברקי

 1.  

חבר מועצה (נציג ציבור)

רפי אלבו

 1.  

סגן רה"ע (נציג ציבור)

אדם אמילוב

מהנדס העיר/דוברת ומנהלת אגף קשרי קהילה (לפי הצורך)

 

ועדת רווחה ושירותים חברתיים

יו"ר – מר ראובן מששה, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

ראובן מששה

 1.  

חבר מועצה

יעקב אברמוב

 1.  

חבר מועצה

משה פישמן

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 1.  

חבר מועצה

שלומי טל

 1.  

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

מנהל שיקום שכונות

 

 1.  

סגן רה"ע (מחזיק תיק רווחה)

ג'נו פלס

 

ועדת מנגנון לנושאי הון אנושי

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

מזכירת מועצת העיר

פנינה ביטון

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

מנהל אגף החופים

עזרא חפר

 1.  

חבר מועצה (נציג ציבור)

מארק לידרמן

 1.  

מנהלת אגף רווחה ושירותים חברתיים

גילי סולוביציק

 1.  

חבר מועצה (נציג ועד העובדים)

יעקב שבת

 1.  

מנהלת אגף משאבי אנוש

ליזי אלימלך

 1.  

נציג ציבור

מילה זילברמן

 1.  

נציג ציבור

אלירם לסרי

 1.  

נציג ציבור

אריאל סטניסלבסקי

 1.  

נציג ציבור

אורנה כהן

 

ועדת נוער וספורט

יו"ר – מר אלי כהן, חבר מועצת העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

אלי כהן

 1.  

סגן רה"ע

ג'נו פלס

 1.  

חבר מועצה

משה פישמן

 1.  

חבר מועצה

ילדה גספריאן

 1.  

חבר מועצה

אסנת חודדה

 1.  

חבר מועצה

לאון קורלנד

 1.  

הנדסה (נציג ציבור)

עידן וירון

 1.  

חבר מועצה (נציג ציבור)

שלומי טל

 1.  

מהנדס העיר

יובל ברנוב

 1.  

מנהל יחידת הנוער

זיו רוזנצוויג

 1.  

מנהל מחלקת ספורט

שי טפליצקי

 

ועדה לקידום מעמד האישה

יו"ר – עו"ד שיראל בר, מ"מ ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

שיראל בר

 1.  

חבר מועצה

אסנת חודדה

 1.  

חבר מועצה

שרי ריזל

 1.  

חבר מועצה

ילדה גספריאן

 1.  

חבר מועצה (נציג ציבור)

אורנה כהן

 1.  

נציג ציבור

לילך קראביאן

 1.  

נציג ציבור

 

 1.  

 

אורה מנחם

 1.  

 

אנה גלילוב

 1.  

 

שרה לסט

 1.  

 

ילנה גיטמן

 

ועדת מלגות

יו"ר – עו"ד שיראל בר, מ"מ ראש העיר

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

שיראל בר

 1.  

סגן רה"ע

ג'נו פלס

 1.  

חבר מועצה

אלי כהן

 1.  

מנכ״ל

יוסי אוחנה

 1.  

גזבר

אורי ששון

 1.  

יועמ״ש

דקל קורש

 1.  

מבקר עירייה

ליעוז קדוש

 

ועדת פרישה ופיטורין

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

גזבר

אורי ששון

 1.  

יועמ״ש

דקל קורש

 1.  

נציגות (משקיף)

יעקב שבת

 

ועדת ערר

יו"ר – עו"ד רפי לוי

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

רפי לוי

 1.  

חבר ועדה

רפי אלבו

 1.  

חבר ועדה

צבי שובל

4.

חבר ועדה

אברהם שבת

5.

חבר ועדה

בני סטלקול

 

ועדת הקצאות/נכסים

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

גזבר

אורי ששון

 1.  

יועמ״ש

דקל קורש

 1.  

אחראי נכסים

יעקב שבת

 1.  

מהנדס העיר

יובל ברנוב

 

ועדת תמיכות/קבלת תרומות

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

גזבר

אורי ששון

 1.  

יועמ״ש

דקל קורש

 

ועדת היגוי - חינוך

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

גזבר

אורי ששון

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

חשב מלווה

דני אדלר

 1.  

רו״ח

ניר ענבי

 1.  

דוברת ומנהלת אגף קשרי קהילה

אורית אבירן

 

ועדת היגוי – הגדלת הכנסות מארנונה

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

גזבר

אורי ששון

 1.  

חשב מלווה

דני אדלר

 1.  

יועמ״ש

דקל קורש

 

ועדת משנה לועדת מכרזים – בחירת גורם מפעיל לבתי ספר על יסודיים

יו"ר – עו"ד יוסי אוחנה, מנכ"ל העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

יוסי אוחנה

 1.  

גזבר

אורי ששון

 1.  

מנהלת אגף החינוך

גלית לוי-גרינברג

 1.  

חבר מועצה

אסנת חודדה

 

ועדת השקעות

יו"ר – מר אורי שרון, גזבר העירייה

סידורי

תפקיד

שם החבר

 1.  

יו"ר הועדה

אורי שרון

 1.  

מנכ״ל

יוסי אוחנה

 1.  

ע' מנכ"ל לפיתוח כלכלי ועסקי

רקפת גלעין

 1.  

מנהל אגף אסטרטגיה והתחדשות

דני פלג

 1.  

מתאמת בנקים

אביטל לסרי

 1.  

מבקר עירייה

ליעוז קדוש