השירות הפסיכולוגי–חינוכי קריית ים

ייעודו של השירות הפסיכולוגי הוא לקדם את רווחתם ואת בריאותם הנפשית של כלל התלמידים במערכת החינוך. ייעוד זה מתממש דרך עבודה ברמת מערכת החינוך והקהילה, הפרט והמשפחה, בעתות שגרה ובחירום. בשותפות מלאה עם הגורמים השונים ברשות, העוסקים בחינוך ילדי העיר. השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתת מענה לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך בגני הילדים ובבתי הספר ולגורמים הקהילתיים.

הפסיכולוגים החינוכיים הם גורמי הבריאות והרווחה הנפשית במסגרות החינוך הפורמלי.

בקרית ים ניתן שרות מגילאי טרום חובה ועד לסוף חטיבת הביניים.

במצבי חרום – ישנה התערבות מיידית, כמתחייב, גם למערכות אותן אין מלווים בשוטף.

השרות הפסיכולוגי הוא עירוני, אך כפוף מקצועית לשפ"י שבאגף פסיכולוגיה במשרד החינוך, ולכן, פעילותו נעשית תוך שמירה על עצמאות מקצועית, ועבודתו על פי הקודים המקצועיים המחייבים.

 

כיצד אנו פועלים?

הפסיכולוגים מלווים את המסגרות החינוכיות באופן קבוע, מבקרים בהן, ונותנים יעוץ לצוותים החינוכיים: מנהלים, מורים, גננות וכן להורים. הם שותפים בתכנון המענה הרצוי לתלמידים עם קשיים. כל הורה, המעוניין, יכול לפנות ביוזמתו לפסיכולוג של אותה מערכת, יתקבל לפגישה, ואז יקבע סוג ההתערבות, ואם היא תעשה על ידי הפסיכולוג, או שיהיה צורך גם בהפניה לגורם חיצוני.

הדגש הוא לרוב על טיפול מניעתי, או התערבות קצרת מועד, אך ישנם גם טיפולים ממושכים. כמות הטיפולים תלויה בתקן העומד לרשותנו, והיא, לכן, מוגבלת, ובהתאם לשיקול דעת מקצועי.

ניתן שרות של אבחון מגיל גן עד לסוף חטיבת הביניים, בהתאם לשיקול דעת מקצועי. בגן מתקיימות הערכות בשלות, הערכות לשם איתור קשיים ואבחון של ילדים עם צרכים מיוחדים, בחינוך הרגיל והמיוחד. בביה"ס האבחון נעשה לתלמידים עם קשיים בולטים, המיועדים לשילוב או לועדות השמה, ולתלמידי החינוך המיוחד, הלומדים בישוב.

הפסיכולוגים משתתפים בישיבות צוות בינמקצועיות בגנים, בביה"ס וברשות, חברים בוועדות שילוב ובועדות השמה, שותפים בפרויקטים הקשורים לעבודתם ומקיימים קשר רציף עם גורמים נוספים בעיר, הנותנים מענה ומטפלים ברווחת התושבים.

כתובת השירות: הנגב 2, קריית ים 
לקביעת פגישה ניתן לפנות טלפונית 04-8405916, 04-8751909
בימים א' – ה' בין השעות 09:00-16:00