זיו ויינגרם מנהל האגף למלחמה בסמים
 

הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול בקרית ים הנו גוף גוף ביצועי שמטרתו להיאבק בנגע הסמים והאלכוהול.

חזון

  • פיתוח קהילה השוללת שימוש לרעה בסמים ואלכוהול.
  • לקהילה הכוח להשפיע על המציאות המקומית בתחום השימוש לרעה בסמים ואלכוהול.
  • פיתוח קהילה חזקה, פעילה ויוזמת עבודת שטח בתחום הסמים והאלכוהול.
  • יצירת שותפויות ותיאום בין הגורמים השונים הפועלים ברשות המקומית למען קידום הפעילות והובלת מדיניות אחידה.

 

יעדים

  1. הובלת מדיניות אחידה השוללת שימוש לרעה בסמים ואלכוהול בקרב כלל האוכלוסייה ובקרה מגזרים יחודיים.
  2. ייזום פעילויות רב מערכתיות של מניעה, פיתוח כלים ייחודיים בתחום, ועבודה בשיתוף פעולה עם הגורמים השונים בישוב.
  3. הגברת המודעות והידע בנושא הסמים והאלכוהול בקרב הורים, אנשי מקצוע ומנהיגים בקהילה, ופיתוח כלים להתמודדות עם הבעיה.
  4. מתן מידע עדכני ומוסמך לציבור על נזקי השימוש בסמים ושתייה לא אחראית של משקאות אלכוהול.
  5. יצירת קשרי עבודה ותיאום עם גורמי ממשלה וציבור לשם פיתוח שירותים נוספים ברשות המקומית והרחבתם: שירותי טיפול ושיקום בעבור מכורים לסמים ולאלכוהול, תוכניות מניעה לנוער, צעירים ואוכלוסיות נוספות, על פי צורכיהם.