עיריית קריית ים מקצה נכסים בשטחי העיר ללא תמורה או בתשלום סמלי עבור מגוון עמותות, על מנת לאפשר להן לקיים פעילויות שונות המקדמות את הקהילה והתושב בתחומים כגון: תרבות, חינוך, ספורט, דת, רווחה ועוד.
הקצאות המקרקעין מתבצעות בהתאם לצרכי העירייה, ולמלאי הנכסים העירוני. הנוהל להקצאת מקרקעין כולל פירוט על הזכאים להקצאה, ועל הצעדים שיש לנקוט על מנת לקבל את אותה זכאות. 
אין בנוהל זה או בקביעותיו, כדי לחייב את עיריית קריית ים להעמיד נכסים לשימוש העמותות.

נוהל משלים לבחירת גורם מפעיל לניהול מעון-יום

בקשות להקצאת מקרקעין

הודעות

יצירת קשר

עו"ד יעקב שבת עו"ד בלשכה המשפטית, אחראי נכסים וממונה על חופש המידע