עו"ד יעקב שבת עו"ד בלשכה המשפטית, אחראי נכסים וממונה על חופש המידע
 

הממונה על חופש המידע

הממונה על יישום חוק חופש המידע, הנו למעשה חוליית הקשר בין האזרח  מבקש מידע, לבין הרשות הציבורית ותפקידו ליישם חוק זה במסגרת הרשות.

חוק חופש המידע נכנס לתוקף ב 29 במאי 1998. תכליתו של החוק להוות מכשיר לגילוי מידע המצוי בידי רשויות השלטון אשר על פי טבעו מוחזק בידיהן בנאמנות לטובת הציבור. מתן מידע לציבור נועד לקדם את ערכי הדמוקרטיה, לאפשר לאזרח ליטול חלק פעיל בשיח הציבורי ולשפר את פעולת הממשל.

נקודת המוצא של החוק היא, כי בכפוף לאינטרסים מוגנים המפורטים בחוק, זכאי האזרח לקבל כל מידע המצוי בידי הרשות, מבלי לנמק מהו הצורך בקבלת המידע. המדובר במידע כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד אותו לצרכיו של מבקש המידע.

דו״חות

דו״ח הממונה על חופש המידע 2023

דו"ח הממונה על חופש המידע 2021

דו״ח הממונה על חופש המידע 2019

דו״ח הממונה על חופש המידע 2018