קריית ים נוסדה במחצית הראשונה של המאה הקודמת על שרידי מחנה צבאי בריטי שפעל במקום וננטש עם סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. באותה תקופה, כשבגרוש היה חור, היה הכל  פשוט וצנוע והצילומים היו כולם בשחור לבן.

רבים מתגעגעים לימים ההם, אך רבים עוד יותר לא מכירים אותם כלל.

לטובת אלה וגם אלה מצורף אלבום למזכרת בטעם של פעם וכמתאבן לארכיון העירוני ההולם ונשלם בימים אלה בעזרת צוות מתנדבים בראשותו של יוסי נמרי, מראשוני בניה של העיר. את הארכיון הזה אנחנו מוציאים לפועל בליווי צמוד של פרויקט "ישראל נגלית לעין" הפועל באמצעות יד בן צבי.

את התוצאות הראשונות כולכם מוזמנים לראות באתר הבית של הפרויקט ובכל שאלה ניתן לפנות למר יוסי נמרי בדוא"ל [email protected]