בלחיצה על שם בית הספר תופנו לאתר האינטרנט של ביה״ס 

שם בי״ס סוג כתובת טלפון פקס שם מנהל/ת כתובת מייל
רבין חט״ע ממלכתי כלנית 6 04-8744201 04-8744205 אביבה כהן  [email protected]
רונית דהן [email protected]
לוינסון חט״ע ממלכתי-דתי צה״ל 23 04-8761517 04-8750085 04-8741904 הרב שלומי קאפח [email protected]
מפת״ן - אופק ממלכתי ספיר 11 04-8809100 04-8809105 חיה חמיש [email protected]