אהובה פרץ מנהלת ביטחון קהילתי

מחזיק תיק ביטחון קהילתי: סגן ראש העיר אדם אמילוב

הרשות לביטחון קהילתי מפעילה תכנית מניעה לאומית, ומטרתה לתת ידע וכלים לתושבים בגילאים השונים ובמגזרים השונים להתמודדות נכונה עם בעיות אלימות, סמים ואלכוהול, וליצור מרחב בטוח ומוגן יותר. התכנית כוללת: סדנאות הדרכה להורים ולצוותי עובדים, סדנאות הסברה ופעילות פנאי לבני נוער במסגרות ושמירת רצף פעילות חיובי ומפוקח, הפעלת סיירת מתנדבים, רישות העיר במצלמות, פיתוח המוקד העירוני ועוד. התכנית מתואמת ומעודדת שיתוף פעולה עירוני.

חזון האגף

יצירת אקלים עירוני שמקדם ערכים של כבוד הדדי, סובלנות, הידברות, לצד הוקעת אלימות  מכל סוג שהוא.

יעדי האגף

  • קידום המאבק באלימות, סמים ואלכוהול למען שמירת הביטחון האישי של תושבי העיר.
  • תיאום ויצירת שיתוף פעולה בין אגפי העירייה השונים: אכיפה, חינוך, רווחה, תרבות ונוער, מוקד עירוני ועוד.
  • איסוף נתונים אודות תופעת ההתמכרויות לסמים ואלכוהול בקרב התושבים.
  • עידוד יזמות חברתית  והתנדבות למניעת אלימות והתמכרויות.
  • קידום פעולות מניעה והסברה לבני נוער במסגרות החינוך הפורמלי והחינוך המשלים.
  • הדרכת הורים וצוותי עובדים להתמודדות נכונה עם קונפליקטים ומניעת אלימות.

ביטחון קהילתי גם בפייסבוק