מידע אודות מיקומי אנטנות סלולריות פעילות ברחבי קריית ים ניתן למצוא במאגר המידע הממשלתי במשרד להגנת הסביבה:

https://data.gov.il/dataset/antennaactive