אלימות היא תופעה חברתית וכוללת אוכלוסיות מכל השכבות, היא אינה אופיינית רק לקבוצות מסוימות בעלות מאפיינים סוציואקונומיים או תרבותיים. לאלימות במשפחה השפעות ברמה האישית, המשפחתית והחברתית.

האגף לשירותים חברתיים נותן מענה מקצועי לכל בני המשפחה, במטרה לייצר מוגנות ושיקום היחסים והתפקוד של התא המשפחתי כולו.  השירות ניתן ע"י עו"ס מומחית בתחום. הפנייה לקבלת השירות היא לאגף לשירותים חברתיים או באמצעות משטרת ישראל. השירות ניתן לתושבי קריית ים שחווים אלימות בתא המשפחתי.

האגף לשירותים חברתיים: 04-8809009

דוא"ל: [email protected]