תעריפים ואגרות רישוי עסקים מעודכנים ל-01/04/2021

א. על רישיון חדש, היתר זמני, היתר מזורז, חידוש רישיון, חוו''ד מקדמית, השגה, בקשה לביטול או דרישה לתיקון ליקויים האגרה תעמוד על 323 ש''ח.
ב. על כפל רישיון, היתר זמני, היתר מזורז שאבד או הושחת - האגרה תעמוד על 162 ₪, לפי העניין.

צו אגרות רישוי עסקים 04.2021