תעריפים ואגרות רישוי עסקים מעודכנים ל- 01/04/2024

צו אגרות רישוי עסקים אפריל 2024

א. על רישיון חדש, היתר זמני, היתר מזורז, חידוש רישיון, שינוי בעלות, חוו''ד מקדמית, השגה, בקשה לביטול או דרישה לתיקון ליקויים האגרה תעמוד על 360 ש''ח.
ב. על העתק רישיון, היתר זמני, היתר מזורז שאבד או הושחת - האגרה תעמוד על 180 ₪, לפי העניין.

טופס עדכון תעריפי גביה 2024.pdf