רו״ח אורי שרון גזבר העירייה ומנהל הארנונה
 

חזון האגף ויעדים מתוכננים

הרחבת מגוון מקורות ההכנסה של העירייה ועמידה ביישום תקציבי ההוצאות ללא כל חריגה תוך כדי מגמה למימוש. תקציב מאוזן לשנת 2021.
התמקדות בהגברת אמצעי הגבייה ע"י העמקת הגבייה הן ע"י אכיפה והן ע"י עיקולי בנקים ועיקולי מיטלטלין וזאת על מנת ליישם את אומדני התקציב בהתאם.
פיקוח ובקרת ייתר על כל מערך תקציבי הפיתוח (תקציבים בלתי רגילים) הן בהיבט הדיווחי והן בהיבט שחרור כספי הממשלה.
התמקדות ובקרה על  כל מערך הדוחות הכספיים הרבעונים והשנתיים, דוחות לביקורת משרד הפנים, דוחות למס הכנסה, דוחות למע"מ ודוחות כלכליים ותקציביים נוספים בהתאם לצורך.
בקרה על כל תשלומי השכר לעובדים כולל פיקוח ובקרה על עמידה בתקני כח האדם.
הקפדה על תשלומי שכר בזמן ועל פי החוק וכן הקפדה על ביצוע תשלומים לספקים בהתאם לחוזים עימם.

גזבר העירייה

  • אחראי להכנת התקציב הרגיל של הרשות והתקציב הבלתי רגיל של הרשות תוך כדי מעקב אחר ניצול התקציב המאושר על פי פרקי התקציב.
  • אחראי על כל מהלכי גביית הארנונה וכל ההכנסות העצמיות האחרות כגון: דמי שכירות מנכסים, שכ"ל תזמורת הנוער, דמי שכירות מאנטנות סלולריות ומגגות סולריים, שלטים, אגרת חינוך וכד'.
  • אחראי על כל פעולותיה הכספיות של הרשות בהיבט הרישום בהנהלת החשבונות.
  • אחראי להתקשרויות עם קבלנים / ספקים חיצוניים.
  • ניהול צוות העובדים באגף. עובדי הנהלת החשבונות תב"רים, שכר, נכסים, ביטוחים, מח' הגבייה.
  • מטלות עיקריות וגיבוש מדיניות הכספים של הרשות.

תקציב הרשות

יישום החלטות המועצה - במסגרת מדיניות העירייה לאישור התקציב ואישור משרד הפנים הכנת תקציבי פיתוח (תב"ר) במסגרת השתתפויות של משרדי הממשלה השונים.

גבייה ושומה

אחראי ליישום כל חיובי הארנונה ברשות כולל הוראות קבע, שיקים דחויים. כל נושא האכיפה, בניה חדשה, מכירת נכסים, בקרה על הנחות לתושבים מכח החוק ומכח הוועדה.

הנהלת חשבונות

רישום כל ההוצאות וההכנסות ברשות.
הכנת תשלומים לקבלנים / ספקים ומעקב אחר יישום התקציב לפרקים וסעיפיה.

שכר

אחראי על כל מערך השכר, בקרה והקפדה על אי חריגות ממסגרות התקציב שאושרו מעקב להסדרת כל התשלומים הסוציאליים ועמידה בלוח זמניים חודשי לתשלומי השכר לעובדים.

נכסים

אחראי לביצוע רישומי הנכסים בספר הנכסים של העירייה.

ביטוחים

אחראי של מערכת ביטוחי העירייה כולל ביטוחי מבנים, תכולה (רכוש) צד ג', חבות עובדים, אחריות נושאי משרה, תאונות אישיות לתלמידים וכל ביטוחי צי הרכב של הרשות.

מחשוב ומערכות מידע

הגזבר מופקד על מימוש יעדי העירייה לשיפור תהליכי עבודה במטרה לייעל את השירות לתושבי העיר תוך אימוץ טכנולוגיות מידע חדישות והטמעתן ובכלל זה, תוכנה בסיסית למחלקות השונות כגון: הנהלת חשבונות, מח' הגבייה, מח' השכר וכ"א, אגף רכש ולוגיסטיקה. כולל הכנה והזמנה של מסמכי אפיון, אישורים, ודוחות 126 לשכר, תלושי שכר וכו'.

ניהול אבטחת המידע בעירייה לפי חוק הגנת הפרטיות ויישום טכנולוגיות לשמירה על הנתינה.

בעלי תפקידים

אגף גזברות

טבלת אנשי קשר - אגף גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורי שרון גזבר העירייה ומנהל הארנונה 04-8789503 [email protected]
פנינה דהן-מסיקה סגנית גזבר 04-8789720 [email protected]
גלית כהן מנהלת לשכת גזבר 04-8789725 [email protected]
שרית בן חיים הנהלת חשבונות 04-8789722 [email protected]
כרמלה כהן אחראית תב"רים 04-8789706 [email protected]
חיה מזור הנהלת חשבונות 04-8789721 [email protected]