אורי שרון גזבר העירייה
 

חזון האגף ויעדים מתוכננים

הערכות ליישום סעיפי התקבולים ועמידה ביישום תקציבי ההוצאות ללא כל חריגה תוך כדי מגמה למימוש. תקציב מאוזן לשנת 2015.
התמקדות בהגברת אמצעי הגבייה ע"י העמקת הגבייה הן ע"י אכיפה והן ע"י עיקולי בנקים ועיקולי מיטלטלין וזאת על מנת ליישם את אומדני התקציב בהתאם.
פיקוח ובקרת ייתר על כל מערך תקציבי הפיתוח (תקציבים בלתי רגילים) הן בצד הדיווחי והן בצד שחרור כספי הממשלה.
התמקדות ייתר בכל מערך הדוחות הכספיים כולל רבעונים, כולל דוחות לביקורת משרד הפנים כולל דוחות למס הכנסה ודוחות למע"מ ודוחות שונים בהתאם לצורך.
יישום דגש לבקרה על כל תשלומי השכר לעובדים כולל פיקוח ובקרה על התקנים למינהם כולל משרדי הממשלה הייעודיים.
כולל תשלומי שכר בלו"ז על פי החוק כולל תשלומים סוצייאלים. וכן תשלומים לספקים ועמידה בלוז התשלומים.

גזבר העירייה

  • אחראי להכנת התקציב הרגיל של הרשות והתקציב הבלתי רגיל של הרשות. תוך כדי מעקב אחר ניצול התקציב המאושר על פי פרקי התקציב.
  • אחראי על כל מהלכי גביית הארנונה. וכל ההכנסות העצמית כגון: דמי שכירות מנכסים, שכ"ל תזמורת הנוער, דמי שכירות מאנטנות סלולריות ומגגות סולריים, שלטים, אגרת חינוך וכד'.
  • אחראי על כל פעולותיה הכספיות של הרשות מבחינת הרישום בהנהלת החשבונות.
  • אחראי להתקשרויות עם קבלנים / ספקים עפ"י תוצאות מכרזים.
  • ניהול צוות העובדים באגף. עובדי הנהלת החשבונות תב"רים, שכר, נכסים, ביטוחים, מח' הגבייה.
  • מטלות עיקריות וגיבוש מדיניות הכספים של הרשות.

תקציב הרשות

יישום החלטות המועצה - במסגרת מדיניות העירייה לאישור התקציב ואישור משרד הפנים הכנת תקציבי פיתוח (תב"ר) במסגרת השתתפויות של משרדי הממשלה השונים.

גבייה ושומה

אחראי ליישום כל חיובי הארנונה ברשות כולל הוראות קבע, שיקים דחויים. כל נושא האכיפה, בניה חדשה, מכירת נכסים, בקרה על הנחות לתושבים מכח החוק ומכח הוועדה.

הנהלת חשבונות

רישום כל ההוצאות.
הכנת תשלומים לקבלנים / ספקים ומעקב אחר יישום התקציב לפרקים וסעיפיה.

שכר

אחראי על כל מערך השכר, בקרה והקפדה על אי חריגות ממסגרות התקציב שאושרו מעקב להסדרת כל התשלומים הסוציאליים ועמידה בלוח זמניים חודשי לתשלומי השכר לעובדים.

נכסים

אחראי לביצוע רישומי הנכסים בספרי המקרקעין הן של נכסי דניידי והן נכסי דלא ניידי.

ביטוחים

אחראי של מערכת ביטוחי העירייה כולל ביטוחי מבנים, תכולה (רכוש) צד ג'. חבות עובדים אחריות נושאי משרה, תאונות אישיות לתלמידים וכל ביטוחי צי הרכב של הרשות.

מחשוב ומערכות מידע

המחלקה מופקדת על מימוש יעדי העירייה לשיפור תהליכי עבודה במטרה לייעל את השירות לתושבי העיר. תוך אימוץ טכנולוגיות מידע חדישות והטמעתם. עיקר גיבוש תוכניות העבודה מבוצעות ע"י החברה לאוטומציה במישור היישומי ובמישור החומרה. תוכנה בסיסית למחלקות השונים כגון: הנהלת חשבונות, מח' הגבייה, מח' השכר וכ"א, אגף רכש ולוגיסטיקה. כולל הכנה והזמנה של מסמכי אפיון, אישורים, ודוחות 126 לשכר, תלושי שכר וכו'.

ניהול אבטחת המידע בעירייה לפי חוק הגנת הפרטיות ויישום טכנולוגיות לשמירה על הנתינה.

בעלי תפקידים

אגף גזברות

טבלת אנשי קשר - אגף גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורי שרון גזבר העירייה 04-8789503 uris@k-yam.co.il
גלית כהן מזכירת הגזבר galitc@k-yam.co.il
שרית בן חיים הנהלת חשבונות 04-8789725 Sarit@k-yam.co.il
כרמלה כהן אחראית תב"רים 04-8789725 carmela@k-yam.co.il
חיה מזור הנהלת חשבונות 04-8789725 HayaM@k-yam.co.il