הפיקוח העירוני פועל בניידות סיור וקטנועים בכל חלקי העיר.

מטרתו להבטיח את איכות החיים של התושבים על ידי מניעת מפגעים ומטרדים ואכיפת חוקי העזר העירוניים.

בפעילותו מתמקד המדור בנושאים הבאים: השלכת פסולת לרשות הרבים, הוצאת מרכול לרשות הרבים, השלכת גזם שלא במועד המתאים, חניות בניגוד לחוק, רכבים נטושים, כלבים משוטטים וצואת כלבים, הדבקת מודעות פיראטיות, צמחיה פולשת ועוד.

עובדי המדור זמינים לרשות התושבים ועומדים לרשותם לטפל בכל פניה.